De 3 getallen staan in de volgorde Owner, Group, World, en alledrie de getallen werken hetzelfde.

Dus bijvoorbeeld als een bestand de volgende properties heeft: 750
Het eerste getal heeft betrekking op Owner, de 7
Het tweede getal, de 5, is voor de Group
Het derde getal, de 0, is voor World

Het getal staat voor de instellingen: Read, Write en Execute. Deze hebben ieder hun eigen waarde, te weten:

Read: 4

Write: 2

Execute: 1

Tel de waarden van degene die je aan wilt zetten bij elkaar op en je hebt je getal voor de code (7 betekent dus ook alle 3 aan).
Dus volgens het bovenstaande voorbeeld (750) betekent dit het volgende:
De Owner heeft de rechten “7”. Dus 4 + 2 + 1 = 7   Dus ALLE rechten.
De Group heeft “5”, dat kan alleen maar met 4 + 1 = 5; Dus Read en Execute.
De World heeft tenslotte”0″; die mag dus niks.
Zou nu World alleen mogen lezen, dan had er een “4” moeten staan.

Hier een link naar een handige CHMOD-calculator: https://chmod-calculator.com/

Menu