Vooral op het internet komt het wel eens voor dat een website copyrighted materiaal van iemand anders bevat, of andere informatie wat eigenlijk niet op een site thuis hoort.
Treft u zoiets aan op één van onze servers?

U kunt informatie die u wilt laten blokkeren aan ons doorgeven door gebruik te maken van onze vragenlijst (zie link onderaan deze pagina). Een voorwaarde is dat het materiaal inbreuk maakt op een bepaald recht, of in strijd is met de wet en dat het is geplaatst op een server van TeDoc Web Management v.o.f.

U dient dit formulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Niet ondertekende formulieren of niet volledig ingevulde formulieren kunnen NIET in behandeling worden genomen.

Daarna kunt u het uitsluitend per reguliere post (wij adviseren een aangetekende verzending) naar onderstaande adres sturen:

TeDoc Web Management v.o.f.,
t.a.v. Abuse Afhandeling,
Kerkstraat 26,
8471 CD  WOLVEGA

Hieronder, ziet u een link naar het document. Dat is de vragenlijst die u kunt downloaden, invullen en opsturen naar het bovenstaande vetgedrukte adres.
Het document is opgemaakt als PDF-bestand. Om het te kunnen openen en afdrukken, dient u te beschikken over het gratis programma Acrobat Reader.

Verwijderen Informatie document download