Binnen dit hoofdstuk van onze website vindt u alle informatie betreffende voorwaarden en regeltjes.

Gezien de aard van onze diverse diensten, is dit onderverdeeld in een aantal pagina’s.

Enkele van die pagina’s zijn in het Engels. Dit is omdat wij een groot aantal internationale klanten bedienen en de informatie op die pagina’s van groot belang is. Heeft u vragen, begrijpt u iets niet helemaal, neem dan contact met ons op.

Hieronder een overzicht van wat welke pagina inhoudt:

Algemene voorwaarden Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals laatst gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 5 juli 2019 onder nummer 3218.
Belangrijk betreffende opzeggingen voor domeinregistratie en accounts voor zakelijke klanten is Artikel 7.2, daarin:
Een overeenkomst tot levering (account) wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één (1) kalendermaand, met dien verstande dat de Opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen.
Privacy beleid Wij nemen uw recht op privacy serieus en we willen dat u zich op onze website op uw gemak voelt. Dit privacy beleid behandelt alle “persoonlijke gegevens”, verder te noemen “gegevens” die wij van u vragen via het gebruik van deze website of bij het aanmelden voor één van onze diensten.
UCE policy Hoe gaan wij om met SPAM en het verzenden van mail vanaf onze mailservers en wat verwachten wij van onze gebruikers.
Terms Of Use De regeltjes en voorwaarden voor het bezoek en gebruik van deze website.
 A.U.P.  Acceptable Use Policy: Wat vinden we acceptabel gebruik?
 Resources policy  Hoe gaan wij om met de resources van onze systemen en wat verwachten wij daarbij van u.
 Scripts  Vaak gaan goede dingen op een gegeven moment tegen ons werken. Zo ook webscripts. Hoe gaat u hiermee om?
 Informatie blokkeren  En wat als u informatie aantreft wat niet op het internet hoort of kan? Gebruik dan dit formulier om dat aan te geven.