Om een .nl domein te kunnen verhuizen, is een zgn “token” of een “authorisatiecode” nodig.

Alleen de houder / eigenaar van de domeinnaam kan die code verkrijgen.

Deze code is op te vragen bij de provider waar de domeinnaam is geregistreerd.

A. Naar Tedoc toe verhuizen
Wilt u een domein naar Tedoc toe verhuizen? Vraag dan het token op bij uw huidige provider. Uw huidige provider/registrar kan u zeggen hoe dat werkt. Verstrek ons vervolgens dat token.

B. Bij Tedoc weg verhuizen.
Tedoc is Deelnemer SIDN. U kunt tokens van door ons geregistreerde domeinen dus rechtstreeks bij ons aanvragen. Vul daarvoor ons formulier in: “Verhuistoken aanvragen“. Een andere mogelijkheid is er niet.
Deze aanvraag dient per domeinnaam te gebeuren. U kunt ons dus niet zomaar even een lijstje met domeinnamen opgeven.
Door middel van deze werkwijze kunnen wij waarborgen dat iedere wegverhuizing correct wordt geregistreerd, om illegale wegverhuizingen of domeinkaperij tegen te gaan.
Zodra de token-aanvraag als correct is geverifiëerd, zal deze binnen 6 dagen per E-mail UITSLUITEND worden verzonden naar het E-mailadres zoals in de WHOIS staat vermeld.

Let op: doorgaans verlengen wij geen domeinnamen waarvoor nog niet vóór de vervaldatum de betaling volledig is voldaan.
Hebben wij zo’n domeinnaam wel verlengd, dan is dat gebeurd op basis van vertrouwen en coulance.
U krijgt dan alsnog gedurende enige dagen de kans om de betaling volledig te voldoen. Zodra die termijnen voorbij zijn, dan wordt de domeinnaam automatisch opgeheven.

Een registrar moet binnen 6 dagen een token afgeven aan de eigenaar van een domeinnaam.
Dit is in het leven geroepen om een zgn “gijzeling van domeinnamen” door providers te voorkomen in geval van (betalings)geschillen.
Helaas wordt er hierdoor af en toe onterecht door een domeinhouder gedacht dat een provider een domeinnaam niet kán opheffen. Ook niet als er niet is betaald.
Dat is niet juist. Een provider kan een domeinnaam altijd opheffen, als er niet volgens zijn of haar Algemene Voorwaarden wordt gehandeld.
De domeinnaam werkt dan niet meer en zit dan in de zogenaamde “quarantaine” periode.

Zo is een provider o.a. niet verplicht om een domeinnaam aan te houden, als door de eigenaar de overeengekomen bedragen voor de registratie nog niet zijn voldaan.
De provider kan dan gewoon de domeinnaam opheffen om verdere kosten aan zijn kant te voorkomen.
De domeinnaam gaat dan in Quarantaine en blijft daar gedurende 40 dagen in zitten.
De domeinnaamhouder kan gedurende die periode gewoon zijn domeinnaam uit quarantaine laten halen. Dit om te voorkomen dat zgn domeinkapers er met de domeinnaam vandoor gaan.
Aan het “uit quarantaine halen” zijn wel kosten en voorwaarden verbonden. Alleen een “Deelnemer SIDN” kan dit doen in opdracht van de eigenaar.
Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden.
Deze bedragen kunnen fors oplopen en kunnen verschillen per provider.

 

 

Menu