Uw apparaat instellen voor gebruik met SSL

Anno 2018 verwachten Apple, Windows en Android dat u Secure Socket Layer gebruikt voor uw E-mailbox. Dat is een goed ding, want hierdoor kunnen derden niet meekijken met uw gegevens.
Bovendien zult u per 25 mei 2018 middels de AVG / GPDR door de Europese wetgeving worden gedwongen.

Maar helaas wordt u niet gevraagd of u dit wilt, het wordt u opgedrongen.
U kunt dus ineens worden geconfronteerd met bijvoorbeeld de volgende melding  op uw apparaat:
(NB: onderstaande voorbeeld is van een Apple).

Ook kunt u geconfronteerd worden met het feit dat u gewoon ineens niet meer kunt inloggen.

In het kort komt het erop neer dat u:
1. Nog inlogt met een korte naam (Op uw mail moet u inloggen met uw gehele E-mailadres, dus niet alleen wat vóór het @ staat).
2. Geen SSL of TLS heeft ingesteld.
3. De verkeerde mailserver gebruikt (U kunt NIET meer gebruiken: mail.uwdomeinnaam.nl)

De enige oplossing is dan om het E-mail account te verwijderen en een nieuw E-mail account aan te maken (of wijzigen indien mogelijk).
Hoe u dat kunt doen, leest u in onze FAQ:
https://tedoc.nl/support/faq/

Voor Apple: KLIK hier.

Menu