WebSiteCreator End Of Life

Per 25 mei 2020 stopt de ondersteuning voor WebSiteCreator.

25 april 2020
Websites blijven nog een jaar gewoon werken, maar we zullen per 1 januari 2021 bekijken in hoeverre de veiligheid dan nog is te waarborgen.

Daarmee heeft WebsiteCreator een respectabele leeftijd bereikt van ruim 20 jaar.

WebSiteCreator wordt al enige tijd niet meer verder ontwikkeld.
Daardoor kan een WSC-website o.a. niet met SSL werken. (Google merkt al sinds 1 juni 2018 non-SSL websites aan al onveilig). En kan een WSC website ook niet voldoen aan de AVG.
Daarnaast zijn Websitecreator websites ook niet responsive (geschikt voor mobiel)

Stilstand is achteruitgang. Zeker in het land van het Internet.

Om de huidige gebruikers tegemoet te komen, hebben we besloten om nog tot 25 december 2020 onze Migratie-aktie van WebsiteCreator naar WordPress te verlengen. Velen hebben daar inmiddels al gebruik van gemaakt.
In overleg maken we tevens uw website AVG-compatible. Lees meer over AVG (Europese privacy wetgeving).

Vanaf 1 oktober 2020 zullen we beginnen met de laatste websites te migreren naar HTML. Uw website zal dus wel online blijven, maar de “admin” zal vanaf dan niet meer beschikbaar zijn.

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om zsm contact met ons op te nemen.

Update 07-06-2020
Heeft u niet gereageerd op onze berichten en is uw website gemigreerd naar een HTML-website?
Neem dan per ommegaande contact met ons op. Voor de migratie naar een WordPress website hanteren wij nog een leuke aktie tot en met 31 december 2020

Update 20-06-2020
Heeft u niet gereageerd op onze berichten en werkt uw contactformulier niet meer?
Dit is omdat het contactformulier niet veilig meer is (spam verzending uit uw naam met onze servers). Wij adviseren om uw website te laten migreren naar WordPress. Hij is dan goed zichtbaar op mobieltjes, krijgt een gratis SSL certificaat, wordt veel beter vindbaar in Google en heeft een veilig contactformulier.